fbpx

INFORMACJA RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

CENTRUM STOMATOLOGII RODZINNEJ „ IMPLADENT” sp. z o.o.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS

CARESTREAM CS 8100 3D;
KODAK CS 2200

  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 1/27/2016
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia …17.03.2016 r…na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy

(od 10.2019r. do 10.2020 r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,4 mSv

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne: dozymetr indywidualny.