fbpx

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Centrum Stomatologii Rodzinnej „IMPLADENT” Marzena Bogacz – Klucz, Wojciech Klucz sp. z .o.o. z siedzibą w Jabłonce, ul. Wąska 8, kod pocztowy: 34-480, tel  18 26 52 883, kom 606 62 10 14
 2. Inspektor ochrony danych – adres e-mail: inspektor.ochronydanych@op.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 23 i następne,  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 2. w celu udokumentowania  stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 1. odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia
  i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 6. podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy. 
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest My Beauty Clinic Marzena Bogacz – Klucz z siedzibą w Jabłonce, ul. Wąska 8, kod pocztowy: 34-480, tel  18 26 52 883,
 2. Inspektor ochrony danych – adres e-mail: inspektor.ochronydanych@op.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 23 i następne,  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 2. w celu udokumentowania  stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 1. odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 6. podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy. 
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.