fbpx

Zespół

Wojciech Klucz

Lekarz stomatolog
Implantolog, Implantoprotetyk

Tytuł lekarza stomatologa uzyskał w 2003 roku ukończywszy studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 roku prowadzi Centrum Stomatologii „Impladent” w Jabłonce na Orawie – miejscu, w którym się urodził i wychował.

Zawsze kieruje się słowami Marii Skłodowskiej Curie „ Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale patrzy, co ma jeszcze do zrobienia” , dlatego stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu stomatologii i implantologii uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.

Fascynacja nowoczesnymi metodami leczenia odkryła jego pasję jaką jest implantologia stomatologiczna. Wyrazem tego było nadanie mu przez kapitułę OSIS w 2012 roku umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej i odebranie dyplomu z wyróżnieniem z rąk profesora Andrzeja Wojtowicza. Chęć poszerzania wiedzy i poznania nowych technik leczenia spowodowała, że ukończył studia podyplomowe z implantologii i implantoprotetyki na New York University.

Zawsze stara się leczyć Pacjentów tak, jak sam chciałby być leczonym.
Jego odskocznią od pracy jest sport. Chętnie gra w darta i tenisa stołowego.

„ Jest tylko jedna rzecz, która sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia- strach przed porażką.”
Paulo Coelho