fbpx

Zespół

Katarzyna Piotrowska

Lekarz psychiatra

Rezydentka specjalizacji z psychiatrii. Ukończyła Collegium Medicum UJ i oraz Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych.

Konsultuje w problematyce takiej jak:

 • Depresja
 • Schizofrenia
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenia lekowe
 • Bezsenność
 • Alkoholizm
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Myśli i tendencje samobójcze
 • Leczenie bólu
 • Choroby wieku podeszłego
 • Szczególnym zainteresowaniem jest tematyka stresu bojowego, PTSD oraz medycyna pola walki.

Jest instruktorem Ratownictwa Pola Walki, brała wielokrotnie udział w ćwiczeniach wojskowych w ramach ewakuacji medycznej śmigłowcem w warunkach taktycznych, szkoleniach wysokościowych z użyciem technik linowych oraz na wodach szybkopłynących.
Dyżuruje również w poradniach całodobowych w Zakopanem i w Nowym Targu.