fbpx

Technológie

Systém Fotomedicus

Systém Fotomedicus je kombináciou softvéru a profesionálneho vybavenia, ktoré umožňujú presnú lekársku fotodokumentáciu priebehu terapie a fotoanalýzu zdravotných ťažkostí jednotlivých pacientov.

Vďaka tomuto nástroju môžu lekári estetickej medicíny, dermatológovia a špecialisti v odbore kozmetológie odborne zdokumentovať priebeh liečby a zmeny vzhľadu pokožky pacienta pomocou vysoko kvalitných fotografií od spoločnosti Fotomedicus. Elfo neustále pridáva do systému nové funkcie, vďaka ktorým môže Fotomedicus rásť a mať stále viac a viac užitočných možností.

Systém Fotomedicus umožňuje:

  • Hĺbková analýza stavu pokožky pacienta a spoľahlivé vyhodnotenie účinkov liečby

Použitie krížovej polarizácie a digitálnych filtrov umožňuje nahliadnuť do distribúcie hemoglobínu a melanínu neviditeľného za normálneho svetla. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť účinky napr. laserové uzatváranie krvných ciev, podávanie botulotoxínu alebo plnív, ako aj analýza a charakterizácia zafarbenia, jaziev a pavúkových žíl.

  • Naplánovanie liečby priamo na fotografie pacienta

Sada grafických nástrojov načítaných do systému umožňuje podrobne naplánovať liečbu na pozadí fotografie pacienta s prihliadnutím na dávky, spôsob podania a pokyny na injekciu. Vďaka tejto simulácii dostane pacient všetky dôležité informácie o zákroku a presnú vizualizáciu jeho priebehu.

  • Profesionálne porovnanie fotografií „pred“ a „po“

Získanie opakovateľnosti snímok počas niekoľkých návštev je možné vďaka štandardizovanej podlahovej rohoži a otočnému kreslu so špeciálnym dizajnom. Fotomedicus má tiež možnosť „duch“, ktorá vám umožňuje zobraziť fotografiu „pred“ ako pozadie fotografie „po“, vďaka čomu môže pacient presne vidieť účinky liečby a postup terapie.

  • Dokumentácia v elektronickej databáze

Všetky údaje vrátane odporúčaní, popisov a fotografií sú bezpečne uložené v štruktúrovanej elektronickej databáze.