fbpx

Diagnostika USG

Ultrazvuk brucha je základné zobrazovacie vyšetrenie, vďaka ktorému dokážeme posúdiť veľkosť a štruktúru orgánov v brušnej dutine. Abdominálny ultrazvuk umožňuje aj detekciu a komplexné monitorovanie nádorových ochorení týchto orgánov.

USG lymfatických uzlín je diagnostický test, ktorý sa najčastejšie vykonáva v prípade rôznych abnormalít v lymfatickom systéme, ako sú zväčšené lymfatické uzliny. Vyšetrenie je úplne bezpečné a bezbolestné, vďaka čomu je možné ľahko diagnostikovať ochorenie a nasadiť vhodnú liečbu.

Ultrazvuk podkožných uzlín je bezbolestné a neinvazívne vyšetrenie zamerané na presné zobrazenie zmien nachádzajúcich sa pod povrchom kože.

USG mäkkých tkanív je základné zobrazovacie vyšetrenie, ktoré umožňuje účinnú a komplexnú diagnostiku abnormalít vyskytujúcich sa v mäkkých tkanivách. Umožňuje tiež posúdiť štruktúru a veľkosť skúmaných tkanív.

Ultrazvuk štítnej žľazy je jedným z najčastejšie vykonávaných diagnostických vyšetrení štítnej žľazy. U pacientov s podozrením na ochorenie štítnej žľazy sa odporúča ultrazvukové vyšetrenie.

USG krku je zobrazovacie vyšetrenie používané na posúdenie stavu orgánov, ako sú slinné žľazy, hrtan a štítna žľaza. Vyšetrenie je neinvazívny a bezpečný spôsob, ako odhaliť patologické zmeny, a tak naplánovať a zaviesť vhodnú liečbu.