fbpx

Starostlivosť o pôrodnú asistentku

Konzultácia s pôrodnou asistentkou pred pôrodom

Mnohé nastávajúce matky potrebujú pomoc počas tehotenstva a potrebujú niekoho, kto im odpovie na všetky otázky týkajúce sa pôrodu a starostlivosti o dieťa.

Ako vyzerá návšteva pôrodnej asistentky pred pôrodom?

Návšteva pôrodnej asistentky pozostáva najmä z rozhovoru s vami a vaším partnerom. Súčasťou predpôrodnej konzultácie je aj vyšetrenie panvových kostí, transvaginálne vyšetrenie (vykonáva ho lekár) a potvrdenie normálnej funkcie srdca plodu auskultáciou alebo OCG.

Kedy sa má stretnutie uskutočniť?

To závisí od vašich potrieb – minimálne 1 návšteva by mala byť v 3. trimestri tehotenstva.

Konzultácie s pôrodnou asistentkou pred pôrodom sú zamerané predovšetkým na identifikáciu a diskusiu o zdravotných problémoch, poučenie budúcej mamičky o strave a fyzickej aktivite počas tehotenstva a na prípravu na pôrod a starostlivosť o novorodenca.