fbpx

cennik Endokrynologia

Psychiatrická konzultácia (1 návšteva)300 pln
Psychiatrická konzultácia (po sebe nasledujúce návštevy)250 pln